Home   Wie is BelgianArt   Contact   Helpagina   Links   In de Pers
  Last update:
  SCHILDERIJEN
  NAAKT
  SCULPTUREN
  KERAMIEK
  COWPARADEweetjes, promoties,…
Lees meer >>   
Naam:
Email:
 

 

 
Artiest Ivana M. Alle kunstwerken
   
   
   
   
   
   

 

Ivana zoekt. En schept. Ze streeft naar een evenwicht tussen gevoel en verstand. Intuïtie is een belangrijke voorwaarde tot volwaardige kunstwerken. Verstand een noodzakeijk gegeven. Haar werken geven blijk van een sterke scheppingsdrang. Dood materiaal wordt terug waardevol en krijgt nieuw leven. Op die manier slaagt zij erin om vergankelijkheid met eeuwigheid te verzoenen. Tevens is het een aanklacht tegen de erg op consumptie gerichte samenleving. De zoektocht naar een juister beeld, het ander gevoel of een beter idee wordt geschapen vanuit één van beide basisgevoelens. Angst en liefde. Deze begrippen worden vrij en picturaal vertaald. Het resultaat is een interpretatie van gevoelens die op een kleur –en contrastrijke wijze wordt uitgedrukt. Krachtig. Nooit agressief. Omdat verzoening haar uitgangspunt is. Ook in haar kunstwerken. Het hoogste doel is de essentie bereiken. Van het leven. Van de kunst. Die kunstvorm plaatst natuur en gevoelens centraal. Op een schaal, in evenwicht. Het gebruik van natuurlijke elementen wordt gaandeweg essentieel en getuigt van een diepgeworteld respect voor de natuur. De polariteit die continu aanwezig is, geeft Ivana’s werk een dynamiek waarvan kan gezegd worden dat ze emoties weerspiegelt. Stilte blijft stilte. Een kreet blijft een kreet. Het werk houdt vast. En laat los. Haar kunst grijpt. En geeft. Leven en dood. Angst en liefde. Vergankelijkheid en eeuwigheid. Strijd en verzoening.

 

  home | wie is belgianart | Schilderwerken | Naakt | Sculpturen | Keramiek | links | helppagina | contact
© SEO / Search Engine Optimization - by bSeen © by BelgianArt.be - Alle rechten voorbehouden